Montáže

Výmenníkové stanice

Spoločnosť SERIO s.r.o. ponúka:a vykonáva dodávku a montáž horúcovodných odovzdávacích staníc (OST) pre potreby ÚK (Ústredné kúrenie) a TV (Teplá voda-pitná).
V rámci realizácie vykonávame na primárnej strane dodávku a montáž:
• doskových výmenníkov tepla na ÚK a celonerezovch doskovýché alebo špirálových výmenníkov tepla.na TV (Teplá voda-pitná)
• reguláciu ÚK a TV pomocou regulačných armatúr s pohonom s regulačnou funkciou na vstupe do jednotlivých výmenníkov
• dopĺňanie systému ÚK
• meranie Automatická regulácia plynovej kotolne a zabezpečenie pre prípad havarijných stavov..
Na sekundárnej strane vykonávame dodávku a montáž:
• obehovýchi čerpadiel s frekvenčným meničom s plynulou zmenou otáčok od diferenčného tlaku,
• expanzného systému,
• ekvitermickej regulácie,
• vyrovnávacej nádrže TV,
• cirkulácie TV,
• dotlakovania systému ÚK,
• merania spotreby tepla,
• ovládania chodu čerpadiel,
• systému zabezpečenia pre prípad vratných a nevratných havarijných stavov,
• merania a regulácie pre zabezpečenie automatizovaného systému riadenia OST,
• nadradeného riadiaceho systému.
Realizáciou sa zabezpečí hospodárna prevádzka, automatický systém riadenia, komfort prípravy ÚK a OPV.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.