Montáže

Kotolne

Spoločnosť SERIO s.r.o. ponúka a vykonáva modernizácie (rekonštrukcie) jestvujúcich plynových kotolní s výmenou jestvujúcich plynových kotlov za nové plynové kondenzačné kotly vrátane technologického zariadenia a potrubných rozvodov, rekonštrukcie jestvujúcich regulačných staníc plynu, vrátane vnútorných rozvodov plynu.
V rámci realizácie vykonávame dodávku a montáž:
• plynových kotlov s modulovaným spôsobom prevádzky s moduláciou výkonu kotolne,
• napojenia plynovej časti,
• odvodu spalín,
• nových potrubných rozvodov ÚK a TÚV v rámci kotolne a dopojenia na jestvujúce potrubia,
• rozdeľovača/zberača ÚK,
• obehovýchi čerpadiel s frekvenčným meničom s plynulou zmenou otáčok od diferenčného tlaku,
• úpravne vody a doplňovania vody do systému,
• expanzného systému,
• zariadenia na prípravu teplej žitkovej vody pomocou doskových alebo špirálových celonerezových výmenníkov voda – voda,
• cirkulácie TV,
• prevádzkových rozvodov silnoprúdu,
• merania a regulácie (MaR) pre zabezpečenie automatizovaného systému riadenia plynovej kotolne,
• automatickej regulácie teploty okruhov ÚK a ohrevu TÚV pre dodávku tepla a TÚV do existujúcej siete,
• automatickej regulácie plynovej kotolne a zabezpečenia pre prípad havarijných stavov,
• meranie tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody,
• meranie množstva studenej vody na prípravu TV a množstva doplnenej vody do systému ÚK,
Realizáciou sa zabezpečí hospodárna prevádzka, automatický systém riadenia, komfort prípravy ÚK a OPV.

 

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.