Produkty

Vyberte si zo širokej palety našich produktov.

Multifunkčné kalorimertické počítadlo pre merače tepla a chladu

Stiahnuť PDF Kontaktujte nás
Detail produktu

Supercal 5 I je ďalšou generáciou kalorimertických počítadiel od švajčiarskej spoločnosti Sontex a je nástupcom zo známeho Supercal 531. Táto nová séria sa vyznačuje najmodernejšími multifunkčnými technológiami. Je založená na užívateľsky optimálnejšej modulárnej koncepcii. Spĺňa v plnom rozsahu špecifické požiadavky zákazníka, ako je zjednodušená systémová integrácia, tarify a funkcie zapisovača údajov, univerzálny prenos dát a pripojenie k riadiacim systémom. Pretože pri vývoji a pri konečnom návrhu kalorimetrického počítadla Supercal 5 I bol vo veľkej miere kladený dôraz na vysokú mieru flexibility a zároveň na budúce štandardy, je ideálny ako merač tepla alebo chladu, ale aj ako kombinovaný merač tepla a chladu. Jeho objemový impulzný vstup umožňuje jeho kompatibilitu s mechanickými, magnetickoindukčnými, ultrazvukovými i fluidíkovými prietokomermi. Prídavné impulzné vstupy umožňujú pripojenie vodomerov na teplú alebo studenú vodu, plynomerov, meračov oleja a elektromerov. Vďaka svojim rozsiahlym možnostiam pre dátovú komunikáciu ako aj jeho flexibilitu pri získavaní a zaznamenávaní dynamických systémových dát, je Supercal 5 I vhodný tiež na použitie v sieťach diaľkového vykurovania a priemyselných zariadeniach.

 

Inovácie

 • Optimalizácia krytu pre jednoduchšiu inštaláciu
 • Technológia NFC pre zjednodušenú a užívateľsky optimálnejšiu konfiguráciu cez Superprog Android
 • Veľký osvetlený bodový maticový displej (128 × 64) pre vylepšenie navigácie
 • 2 LED diódy zobrazujú stav počítadla v reálnom čase
 • Plne prispôsobiteľné tarify a funkcie zapisovača údajov
 • Polohu ponuky zobrazenia je možné upraviť pomocou softvéru Superprog Windows
 • Životnosť 6 + 1 rok bez prídavného napájacieho modulu
 • Rozšírené úložisko dát pre komplexný monitoring

 

Funkcie

 • Kalorimetrické počítadlo pre merače tepla a chladu alebo kombinované merače tepla/chladu
 • Batériové alebo sieťové napájanie pre väčšiu flexibilitu
 • Vymeniteľná horná časť (MET), kabeláž zostáva nedotknutá
 • Moduly je možné kedykoľvek dovybaviť alebo vymeniť bez vplyvu na metrologické overenie kalorimetrického počítadla.
 • Samorozpoznanie voliteľných modulov
 • Zabudované rozhranie M-Bus podľa EN 1434-3
 • Optické rozhranie podľa IEC 62056-21: 2002
 • 2- alebo 4-vodičové snímače teploty bez akejkoľvek predkonfigurácie
 • 2 impulzné / stavové vstupy a 2 impulzné / stavové otvorené výstupy
 • Užívateľsky optimálna navigácia v menu

 

Voliteľné napájacie moduly

Napájací modul plug and play z výroby alebo dovybavený na mieste môže byť kedykoľvek dodatočne vymenený bez vplyvu na
metrologické overenie kalorimetrického počítadla. Počítadlo automaticky rozpozná nasledujúce typy napájania:

 • batériové – Lítiová-D-cel batéria 3,6 V
 • Sieťové napájanie 24 V DC / 24 V AC (od 12 do 42 V DC / 12 až 36 V AC)
 • Sieťové napájanie 230 VAC – 50/60 Hz (od 90 VAC do 240 VAC)

 

Voliteľné moduly

Je možné použiť až dva moduly plug-and-play z výroby alebo dovybaviť ich na mieste. Môžu byť kedykoľvek dodatočne
vymenené bez vplyvu na metrologické overenie Počítadlo automaticky rozpozná nasledujúce typy modulov:

 • Modul s 2 analógovými výstupmi (0..20 mA, 4..20 mA, 0 (2) ..10 V DC)
 • Modul s 2 digitálnymi vstupmi (stavový / impulzný)
 • Modul s 2 digitálnymi výstupmi (stavový / impulzný)
 • M-Bus modul
 • Modul BACnet / Modbus modul

 

Záznamník údajov

Záznamník údajov kalorimetrického počítadla je plne konfigurovateľný a umožňuje záznam nasledujúcich údajov:

 • Až 4 individuálne historické registre na záznam energie, objemu, vstupných hodnôt
 • Priemerné hodnoty
 • Maximálne hodnoty
 • Záznam udalostí

Jediným obmedzením je dostupná pamäť, čo je 10 kB. Každá hodnota vyžaduje 4 bajty pamäti, s výnimkou maximálnych hodnôt
a hodnôt denníka udalostí, ktoré potrebujú 8 bajtov. Takže sa môže zaznamenať až 2 175 hodnôt.

 

Voliteľná rádiová komunikácia

 • Obojsmerná rádiová komunikácia SONTEX
  • Frekvencia: 433.82 MHz
  • Komunikácia: obojsmerná
  • Protokol: Radian 0
  • Šifrovanie: AES-128
  • Vysielací výkon: 10 mW (10 dbm)
 • Jednosmerná rádiová komunikácia wM-Bus
  • Frekvencia: 868,95 MHz
  • Komunikácia: jednosmerná
  • Protokol: Wireless M-Bus podľa EN 13757-4
  • Šifrovanie: AES-128
  • Interval prenosu: štandardne 120 sekúnd (režim T1 / C1, režim 5 / 7)
  • Vysielací výkon: 25 mW (14 dBm)
 • LoRaWAN
  • Frekvencia: 868,95 MHz – EU868, podľa ETSI (EN300.220)
  • Komunikácia: obojsmerná
  • Protokol: Radian – EN60870-5 (M-Bus)
  • Šifrovanie: AES-128
  • Interval odosielania: štandardne každé 2 hodiny
  • Vysielací výkon: 25 mW (14 dBm)

 

Sontex Supercal 5i Technicky list  SK

Sontex Supercal 5i datasheet EN

Sontex Supercal 5i Datenblatt DE

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.